Vận chuyển hàng hóa trên tuyến Bắc - Trung - Nam (Bằng đường bộ, đường thủy)2. Vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương đi tất cả các tỉnh và ngược lại3. Hàng chành từ Sài Gòn <=> Bình Dương - (hai chiều) - Giao toàn Tỉnh Bình Dương

"GIAO VÀ NHẬN HÀNG HÓA BƯU KIỆN, GỬI TIỀN VÀ TẤT CẢ CÁC LOẠI HỒ SƠ CHỨNG TỪ TẬN NƠI, KHÔNG KỂ SỐ LƯỢNG ÍT NHIỀU”
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNVẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
GIAO NHẬN CHỨNG TỪ GẤP
THU MUA PHẾ LIỆU
DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA